Mulțumită spațiului generos al bisericii, în Catedrala Sfântul Spiridon-Nou au loc slujbele care premerg conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvară și toamnă, la care participă preoții și diaconii care slujesc la parohiile sau mănăstirile din București și județul Ilfov. Conferințele pastorale reprezintă o formă continuă de perfecționare a slujitorilor Bisericii după absolvirea unei școli teologice. Ele au caracter teoretic și practic în vederea apărării învățăturii de credință și a moralei ortodoxe, perfecționarea continuă în domeniul liturgic și administrativ-bisericesc, aprofundarea și împrospătarea cunoștințelor teologice de bază, perfecționarea ca predicatori și duhovnici, întărirea cooperării și solidarității dintre parohii, însușirea de noi metode în activitatea misionar-pastorală, cunoașterea problemelor actuale ale vieții creștine și căutarea de soluții adecvate.