Vizita Patriarhului Alexei I al Rusiei (3 iunie 1962)

La invitația Patriarhului Justinian Marina, joi, 31 mai 1962, a sosit în București, venind de la Sofia, Alexei I, Patriarhul Moscovei și a toată Rusia împreună cu o delegație compusă din arhiepiscopul Nicodim de Iaroslav și Rostov, episcopul Ioasaf de Vinița și Brațslav, arhim. Pitirim, inspector al Academiei Teologice din Moscova și protoiereul Alexei Ostapov, docent la aceeași instituție. După ce delegația a vizitat mănăstirile Ghighiu, Snagov și Curtea de Argeș, în data de 3 iunie 1962 cei doi întâistătători au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Spiridon-Nou. La eveniment au asistat membri ai Consiliului Național Bisericesc, consilieri patriarhali și eparhiali, preoți din București, iar răspunsurile au fost date de Corala Patriarhiei condusă de Nicolae Lungu. Preotul Alexandru Săvulescu, parohul bisericii din acele timpuri, avea să noteze în Cartea de Aur a bisericii următoarele: „lume a fost multă și s-a bucurat de podoaba măreței slujbe, iar prin megafoanele așezate afară au putut fi părtași la această bucurie și cei ce n-au încăput în biserică. Trăim vremuri când Biserica Strămoșească sub povața înțeleaptă a Căpeteniei ei luptă alături de popor pentru pace în toată lumea”. Cu această ocazie, Patriarhul Alexei I a oferit bisericii Sfântul Spiridon-Nou un set de Sfinte Vase.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.