„Dar fiindcă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și a locuit cu oamenii, tot creștinul este dator a zidi casa lui Dumnezeu, pe pământ. Pentru aceasta și robul lui Dumnezeu, domnitorul Țării Românești, Scarlat Ghica, fiul Domnului Grigorie Ghica, vrând a mări numele lui Dumnezeu, cel în Treime închinat si slăvit, a zidit din temelie acest templu, în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Această întreprindere s-a început în al doilea an al domniei sale, la anul 1767 și s-a sfârșit în a doua sa domnie, la anul 1768, 30 septembrie. Iar ca să poată fi suficientă în toată frumusețea și buna credintă, s-a înzestrat cu fonduri şi legate statornicești de către Domnul Alexandru Ghica, fiul Domnului Grigorie Ghica, întâiul ctitor.” – Piatra pisaniei de la intrare, un adevărat certificat de naștere al bisericii.

Biserica Sfântul Spiridon Nou este situată în Bucureşti, pe Calea Şerban Vodă la nr.29, la mică distanţă spre sud de Piaţa Unirii, aproape de Dealul Mitropoliei. Este una dintre cele mai mari și mai frumoase biserici din Bucuresti. Prin poziţionarea ei este un reper pentru pelerinii şi turiştii care vizitează capitala.

Este clasată ca monument istoric de categoria A (de importanţă naţională), cod B-II-m-A-19750, şi a fost denumită Sfântul Spiridon Nou spre a se deosebi de biserica Sfântul Spiridon Vechi, aflată în Piaţa Naţiunile Unite.

Este necropolă domnească, în partea dreaptă a pronaosului fiind înmormântaţi domnitorii Scarlat Ghica (†1766), Constantin Hangerli (†1799) şi Alexandru Şuţu (†1821).

Istoria Căii Şerban Vodă

La începutul secolului al XVII-lea, Calea Șerban Vodă era doar un drum de pământ pe care l-a podit cu bârne mari de stejar domnitorul Țării Românești, Radu Șerban.